Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

ΧΑΡΙΤΟΒΡΥΤΟΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ!!

  

<<Οι Χριστιανοί έχουν χρέος, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, να γίνουν άγιοι και τέλειοι. Η τελειότητα και η αγιότητα χαράσσονται πρώτα βαθειά στην ψυχή του Χριστιανού, και από εκεί τυπώνονται και στις σκέψεις του, στις επιθυμίες του, στα λόγια του, στις πράξεις του. Έτσι, η Χάρις του Θεού, που υπάρχει στην ψυχή, ξεχύνεται και σ᾿ όλο τον εξωτερικό χαρακτήρα.

Ο Χριστιανός, οφείλει να είναι ευγενικός με όλους. Τα λόγια και τα έργα του να αποπνέουν την Χάρι του Αγίου Πνεύματος, που κατοικεί στην ψυχή του, ώστε να μαρτυρήται η Χριστιανική του πολιτεία και να δοξάζεται το όνομα του Θεού.

Όποιος είναι μετρημένος στα λόγια, είναι μετρημένος και στα έργα. Όποιος εξετάζει τα λόγια που πρόκειται να πει, εξετάζει και τις πράξεις που πρόκειται να εκτελέσει, και ποτέ του δεν θα υπερβή τα όρια της καλής και ενάρετης συμπεριφοράς.

Ας είμασθε λοιπόν πάντοτε ευγενικοί. Ποτέ από τα χείλη μας να μην εξέρχεται λόγος κακός, λόγος που δεν είναι αλατισμένος με την Χάρι του Θεού, αλλά πάντοτε να εκβλύζουν λόγοι χαριτωμένοι, λόγοι αγαθοί, λόγοι που μαρτυρούν την κατά Χριστόν ευγένεια και την ψυχική μας καλλιέργεια>>!!

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως (1846-1920)

 

Πηγή:«Η φωνή των Πατέρων» Ιερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπού.