Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Ο ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΠΟΣ, ΤΗΣ ΝΟΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ!!


 

«Στην αρχή της ευχής αισθάνεσαι χαρά,

έπειτα γλυκύτητα και στο τέλος σαν καρπός έρχονται τα δάκρυα!

Διότι αισθάνεσαι πλέον την Παρουσία του Ιησού!»!!

Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρής