Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ!!

 Αξίζει και πρέπει να παρακολουθήσει κάποιος την τρισδιάστατη αυτή επιστημονική αποτύπωση με σύγχρονα μηχανήματα υπερηχογράφων, και να δοξολογήσει ταπεινά τον Παντοδύναμον και Φιλάνθρωπον Θεόν!!