Τετάρτη 17 Μαΐου 2023

Η ΕΥΩΔΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ!!!

 

«Τα Άγια Λείψανα δεν ευωδιάζουν πάντοτε στους ανθρώπους.

Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις:

·         Άλλοτε, μπορεί αυτός που προσκυνάει να είναι πολύ αμαρτωλός και να ευωδιάζουν τα Άγια Λείψανα, γιά να βοηθηθή ο άνθρωπος, να πάρει την καλή στροφή, να μετανοήσει!

·         Άλλοτε, μπορεί να είναι ενάρετος και να μην ευωδιάσουν, για να μην πέσει στην υπερηφάνεια!

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΓΜΑ: ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ!!!