Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024

ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ!!!

Η ΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ!!!


 

«Ένα είδος νηστείας γιά τους Πρωτόπλαστους, ώρισε ο Λόγος του Θεού:

“ Ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ” (Γένεσις Β΄17΄)!!!

Εάν λοιπόν η νηστεία ήταν αναγκαία στον Παράδεισο, πολύ περισσότερο είναι αναγκαία, έξω από αυτόν!

Εάν το φάρμακο ήταν χρήσιμο πριν γίνει η πληγή, πολύ περισσότερο χρήσιμο θα είναι, μετά από την πληγή!