Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024

Η ΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ!!!


 

«Ένα είδος νηστείας γιά τους Πρωτόπλαστους, ώρισε ο Λόγος του Θεού:

“ Ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ” (Γένεσις Β΄17΄)!!!

Εάν λοιπόν η νηστεία ήταν αναγκαία στον Παράδεισο, πολύ περισσότερο είναι αναγκαία, έξω από αυτόν!

Εάν το φάρμακο ήταν χρήσιμο πριν γίνει η πληγή, πολύ περισσότερο χρήσιμο θα είναι, μετά από την πληγή!

Εάν το όπλο μας ήταν χρήσιμο πριν ξεσηκωθούν σε πόλεμο οι επιθυμίες μας, πολύ περισσότερο είναι αναγκαία η βοήθεια της νηστείας, μετά την τόσο μεγάλη μάχη των επιθυμιών, που προέρχονται από τους δαίμονες!

Εάν ο Αδάμ άκουγε τον Θεόν, περί του απαγορευμένου καρπού, δεν θα Τόν άκουγε μετά να του λέει:

“Ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ”  (Γένεσις Γ΄19΄)!!!.

Επειδή όμως παρήκουσε αυτήν την εντολή, γι’ αυτό επήλθε ο θάνατος, οι φροντίδες, οι πόνοι, οι λύπες και ζωή χειρότερη από κάθε θάνατο… Γι’ αυτό πόνοι και ωδίνες και βίος επίμοχθος…

Είδες, πώς ο Θεός “αγανακτεί”, όταν περιφρονείται η νηστεία;;

Από αυτό πληροφορήσου και πόσο “χαίρεται”, όταν αυτή τιμάται!!»!!!

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (345-407)