Τρίτη 2 Μαΐου 2023

ΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΙ ΑΓΙΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ!!!


 

«Στις παλαιότερες εποχές, υπήρχαν άνθρωποι αγιασμένοι, που αγιογραφούσαν Εικόνες με πολλή νηστεία και προσευχή! Τί το θαυμαστό, αν ο Θεός βραβεύοντας την αγιότητα αυτών των ανθρώπων, έδιδε θαυματουργικό χάρισμα στα έργα των χειρών τους, δηλαδή, στις Εικόνες που αγιογραφούσαν;;;

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ!!!