Τρίτη 2 Μαΐου 2023

ΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΙ ΑΓΙΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ!!!


 

«Στις παλαιότερες εποχές, υπήρχαν άνθρωποι αγιασμένοι, που αγιογραφούσαν Εικόνες με πολλή νηστεία και προσευχή! Τί το θαυμαστό, αν ο Θεός βραβεύοντας την αγιότητα αυτών των ανθρώπων, έδιδε θαυματουργικό χάρισμα στα έργα των χειρών τους, δηλαδή, στις Εικόνες που αγιογραφούσαν;;;

Θα μπορούσε, επίσης, κάποια Εικόνα που θαυματουργεί, να την έχει αγιογραφήσει ο πρώτος τυχών, ωστόσο αυτή στη συνέχεια να έπεσε στα χέρια κάποιου αγίου ανθρώπου, που με τα δάκρυά του, τις χιλιάδες γονυκλισίες και τις προσευχές του, να προσείλκυσε την Χάρι του Θεού και έτσι αυτή η Εικόνα μετά από γενεές, να κάνει θαύματα!

Είναι Άπειρα και Άγνωστα τα Κρίματα του Θεού!»!!

 

 

Γέρων Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος (1930-1989)