Τρίτη 2 Μαΐου 2023

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ!!!


 

 

«Ἅγιον Ὄρος ἔστιν ὃ βλέπεις,

τῆς Θεοτόκου τὸ “Περιβόλι”!

Ἅγιον Ὄρος τῶν Μοναζόντων

κ᾿ ἐν ὅσῳ στέκει ὁ κόσμος θὰ μένῃ!

 

Ἄθως ὁ μέγας ὃν θεωρεῖς·

κῆπος εὐώδης ἀειθαλής·

πάλαι καὶ νῦν τε λιμὴν γαληνός·

Ὀρθοδοξίας φάρος λαμπρός!

 

Γι᾿ αὐτὸ μὲ κάθε δίκαιον,

“Κῆπον” καὶ “Περιβόλι”

τῆς Παναγίας Δέσποινας,

Tὸ ὀνομάζουν ὅλοι»!!

Καισάριος Δαπόντες