Δευτέρα 1 Μαΐου 2023

Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΤΕΛΕΙΑ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ!!!


 

<<Ησυχαστής, είναι αυτός που αγωνίζεται να περιορίση το ασώματον μέσα σε σωματικό οίκο. Πράγμα θαυμασίως παραδοξότατο!!!

Ησυχαστής, είναι εκείνος πού εβόησε δυνατά και καθαρά: «Ετοίμη η καρδία μου, ο Θεός» (Ψαλμ. ΡΖ΄2΄)!!!

Ησυχαστής, είναι εκείνος που είπε: «Εγώ καθεύδω, και η καρδία μου αγρυπνεί» (Άσμα Ασμάτων Ε΄2΄)!!!

Ησυχαστής, είναι εκείνος πού χωρίς να τους μισή, τους αποφεύγει όλους!! Και τούτο, διότι δεν θέλει να διακοπή η γεύσις της γλυκύτητος του Θεού!!!

Το αρχικό και πρώτο έργο της ησυχαστικής ζωής, είναι η αμεριμνία γιά όλα τα πράγματα, και τα σημαντικά και τα ασήμαντα, διότι όποιος ανοίξει θύρα στα πρώτα, θα αρχίση οπωσδήποτε να ασχολήται και με τα δεύτερα!!!

Δεύτερο έργο της ησυχαστικής ζωής, είναι η ακούραστη και συνεχής προσευχή!!!

Και τρίτο, η άσυλος εργασία της καρδίας, (δηλαδή, το να μη κλέπτεται η καρδία, από τους περισπασμούς ή τους δαίμονας)!!!

Ησυχία, σημαίνει ακατάπαυστη λατρεία του Θεού και παράστασις ενώπιόν Του!! Όταν ενωθή η μνήμη του Ιησού με την αναπνοή σου, τότε θα γνωρίσης την ωφέλεια της ησυχίας!!>>!!!

 

Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης (579-649)