Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

Η ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ, ΑΦΥΠΝΙΖΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ!!

 

<< Όταν ο αδελφός μας σφάλλει, εμείς πρέπει να βαστάξουμε τον πειρασμό του. Η αληθινή αγάπη μας εμπνέει να κάνουμε θυσίες χάριν του πλησίον. Όπως ο Χριστός, όταν τον σταύρωναν, παρακαλούσε τον Ουράνιο Πατέρα του να συγχωρήσει τους σταυρωτές του, διότι δεν ήξεραν τί κάνουν.

Χωρίς θυσία, με την κατάκριση μας, σπρώχνουμε τον αδελφό μας που αμάρτησε, να πέσει πιό χαμηλά, ενώ με τη σιωπηλή θυσία της αγάπης μας και τη μυστική προσευχή μας γιά εκείνον, ξυπνάμε τη συνείδησή του, που σηκώνεται και τον κατηγορεί και έτσι μετανοεί και διορθώνεται!

 Δεν είναι όλοι φονιάδες, ούτε όλοι παλιάνθρωποι που κάνουν εγκλήματα, αλλά δεν αγωνίζονται, δεν εξομολογούνται, δεν μεταλαμβάνουν, δεν προσεύχονται, δεν προσπαθούν.

«ΦΟΒΟΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ»!!!