Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

Η ΚΥΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ!!!

“ Σε μία Μονή του Αγίου Όρους συνέβη το εξής:

 

Σύμφωνα με την ευλογημένη συνήθεια, ο μοναχός που έχει τη διακονία του τραπεζάρη φεύγει λίγο πριν από την απόλυση της Θεία Λειτουργία, γιά να πάει να ετοιμάσει την τράπεζα γιά τους Πατέρες. Παρόμοια ενεργεί και αυτός που έχει το διακόνημα του φούρναρη, και φεύγει γιά να ξεφουρνίσει το ψωμί.  

Φεύγουν, αφού πρώτα πάρουν ευλογία από τον Γέροντα, γιά τα διακονήματά τους.

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ.