Τρίτη 30 Απριλίου 2024

ΤΟ, ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ, ΑΠΟΡΡΕΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ!!!


 

Η ΗΡΩΪΔΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ, ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ!!!

 

<<Ένα κοσμικό παιδί, είχε συμπαθήσει μία κοπέλα η οποία ζούσε πνευματικά. Γιά να  τον  συμπαθήσει  και  η  κοπέλα,  προσπαθούσε  να  ζει  και  αυτός πνευματικά, εκκλησιαζόταν κ.λ.π..

Τελικά παντρεύθηκαν!

Μετά όμως από χρόνια, εκείνος άρχισε πάλι την κοσμική ζωή… Ενώ είχαν και μεγάλα παιδιά - ένα αγόρι στο Πανεπιστήμιο και δύο κοπέλες, μία στο λύκειο και μία στο γυμνάσιο - αυτός άρχισε να ζει άσωτα... Είχε μία μεγάλη επιχείρηση και έβγαζε πολλά χρήματα, αλλά τα περισσότερα τα ξόδευε στην άσωτη ζωή του…

Η καϋμένη η σύζυγός του, κρατούσε το σπίτι με την οικονομία που έκανε, και τα παιδιά της με τις συμβουλές της. Δεν κατηγορούσε τον πατέρα τους, γιά να μην τον σιχαθούν και τραυματισθούν, αλλά και γιά να μην παρασυρθούν!