Τρίτη 30 Απριλίου 2024

ΤΟ, ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ, ΑΠΟΡΡΕΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ!!!


 

«Η παραβολή των δέκα παρθένων δεικνύει ότι,

δεν ωφελούμεθα από την καθαρότητα του σώματος,

εάν δεν συνυπάρχουν και οι υπόλοιπες αρετές!»!!

 Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος