Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

ΛΟΓΙΑ ΣΟΦΑ ΚΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΑ


ΙΕΡΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΣΤΟ ΜΗΛΕΣΙ (Αγίου Πορφυρίου)Μια περιήγηση στο Μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου

Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ

  Καλύτερο ορισμό για την απλότητα δεν θα μπορούσε να δώσει άλλος μέσα σε δύο-τρείς λέξεις από τον φωτισμένο οικουμενικό μας διδάσκαλο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο.