Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

ΘΑΥΜΑΣΤΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙΣ, ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ!!

 

1. O μακάριος Μωϋσής, με τη δόξα του Αγίου Πνεύματος, που έλαμπε στο πρόσωπό του, την οποία κανείς άνθρωπος δεν μπορούσε να ατενίσει, προτύπωσε, πώς θα δοξασθούν στην Ανάσταση των Δικαίων, τα σώματα των Αγίων! Ο Μωϋσής, έμεινε στο Όρος σαράντα ημέρες και σαράντα νύκτες, και δεν εγεύθη ούτε τροφή ούτε νερό. Άρα δεχόταν κάποια τροφή, πνευματική! Αυτήν την τροφή γεύονται από τώρα οι Άγιες ψυχές, από το Άγιο Πνεύμα!

Η ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!