Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Η ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!


 

«Παιδεία, τοις μεν νέοις σωφροσύνη,

τοις δε πένησι πλούτος,

τοις δε πλουσίοις κόσμος!»!

 

«Η παιδεία γιά τους νέους είναι σωφροσύνη,

γιά τους πτωχούς πλούτος και

γιά τους πλουσίους στολίδι!»!

Διογένης ο «Κυνικός»