Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

ΕΙΧΕ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ.


Τον 17ο αιώνα, καθώς σημειώνουν ξένοι περιηγητές, η Νέα Μονή της Χίου αριθμούσε 100 έως και 150 μοναχούς, και έμοιαζε με μικρή πόλη. Ανάλογος ήταν και ο αριθμός των υποζυγίων για τη μεταφορά των πολλών εισοδημάτων.
Κάποτε, ένας προσκυνητής από τη Μυτιλήνη, παρέδωσε στον βουρδουνάρη (επιστάτη των ζώων) της Νέας Μονής, ένα φορτίο λάδι για το Μοναστήρι. Ο βουρδουνάρης φόρτωσε ένα μουλάρι και ξεκίνησε.

Νο 5/9 - Ι.Μ.ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.