Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΠΟ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΧΕΙΛΗ!!!

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΑΘΑΡΟΣ ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ!!!

 

«Μία γυναίκα επήγε να εξομολογηθή εις ένα ασκητήν.

Ο ασκητής, είχεν έναν υποτακτικόν ενάρετον.

Λέγει ο ασκητής του υποτακτικού του:

“Πήγαινε, ώστε να εξομολογηθή η γυναίκα”.

Ο υποτακτικός εμάκρυνεν, έως οπού έβλεπε, μα δεν ήκουεν.

Εξωμολογήθη η γυναίκα και έφυγε.

Ύστερα,  έρχεται  ο  υποτακτικός  και  λέγει του γέροντα: