Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

«ΟΥΚ ΑΞΙΑ ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΥΝ ΚΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑΝ ΔΟΞΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΝΑΙ ΕΙΣ ΗΜΑΣ» (Ρωμ.Η’18’)!!!


1. Οι Άγιοι Μάρτυρες, αφού υπέφεραν πολλά βασανιστήρια και έδειξαν καρτερία μέχρι το θάνατο, έγιναν άξιοι γιά τα στεφάνια και την δόξα! Και όσο περισσότερα και σκληρότερα ήταν τα βάσανα που υπέφεραν, τόσο περισσότερη δόξα και παρρησία απέκτησαν ενώπιον του Θεού! Κατά τον ίδιο τρόπο, και οι ψυχές που παραδόθηκαν σε διάφορες θλίψεις (είτε εξ   ανθρώπων, είτε εκ σωματικών ασθενειών), εάν κάνουν μέχρι τέλους υπομονή και δεν γογγύσουν, θα αξιωθούν τα ίδια στεφάνια και την ίδια παρρησία με τους Μάρτυρες! Και γιά όλα αυτά, όχι μόνο στο μέλλον θα απολαύσουν από τον Θεό, αλλά και εδώ θα αξιωθούν την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος!

Η ΟΝΤΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΕΙΣ ΤΟΥΣ «ΕΑΥΤΩΝ ΕΠΙΓΝΩΜΟΝΑΣ» (πρβλ. ΠΑΡΟΙΜ. ΙΓ΄10΄)!!!