Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

Η ΟΝΤΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΕΙΣ ΤΟΥΣ «ΕΑΥΤΩΝ ΕΠΙΓΝΩΜΟΝΑΣ» (πρβλ. ΠΑΡΟΙΜ. ΙΓ΄10΄)!!!


 

«Στον άνθρωπο που γνωρίζει σε βάθος τον εαυτό του, η Αλήθεια εμφανίζεται ως Θείο Ιδίωμα! Ακολούθως, έλκεται απ’ Αυτήν και Αυτή τον οδηγεί, στην κατά το δυνατόν τελειότητα και τον εξομοιώνει με τον Θεόν!»!!

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως