Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

ΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ γ.ΚΛΕΟΠΑ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ!!


 

Έλεγε κάποιος μαθητής τού γέροντα Κλεόπα:

 

<<Ο πνευματικός κανόνας του γέροντα ήταν ο εξής:

Το πρωΐ εδιάβαζε τις  πρωϊνές προσευχές και τον Ακάθιστο Ύμνο.

Εάν ήταν εορτή κάποιου μεγάλου Αγίου, εδιάβαζε τους Χαιρετισμούς του Αγίου.

Επίσης εδιάβαζε το ολιγώτερο τρία καθίσματα από το Ψαλτήριο και μερικούς κανόνες από το Θεοτοκάριο, εάν δεν απασχολείτο από τους Χριστιανούς.

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ.