Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

ΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ γ.ΚΛΕΟΠΑ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ!!


 

Έλεγε κάποιος μαθητής τού γέροντα Κλεόπα:

 

<<Ο πνευματικός κανόνας του γέροντα ήταν ο εξής:

Το πρωΐ εδιάβαζε τις  πρωϊνές προσευχές και τον Ακάθιστο Ύμνο.

Εάν ήταν εορτή κάποιου μεγάλου Αγίου, εδιάβαζε τους Χαιρετισμούς του Αγίου.

Επίσης εδιάβαζε το ολιγώτερο τρία καθίσματα από το Ψαλτήριο και μερικούς κανόνες από το Θεοτοκάριο, εάν δεν απασχολείτο από τους Χριστιανούς.

Στην διάρκεια της ημέρας, εδιάβαζε την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρας. Ενώ σχεδόν πάντοτε τον έβλεπες με το κομποσχοίνι στο χέρι και με το δάκτυλό του να το κινεί και να προσεύχεται.

Στις 3-4 το απόγευμα άρχιζε τον κανόνα των βραδυνών του προσευχών και συγκεκριμένα, εδιάβαζε δύο-τρεις Κανόνες από το Θεοτοκάριο, τον Κανόνα της μετανοίας, τον Κανόνα του Φύλακος Αγγέλου, τον Κανόνα των Αγίων Πάντων και το ολιγώτερο τρία καθίσματα από το Ψαλτήριο. Μετά συνωμιλούσε με τους Χριστιανούς και καθόταν και στην Τράπεζα όπου εκεί έκανε την βραδυνή προσευχή.

Τα μεσάνυκτα σηκωνόταν και εδιάβαζε το Μεσονυκτικό. Άλλοτε εδιάβαζε το Ψαλτήριο, και το ολιγώτερο επί μία ώρα έλεγε την ευχή του Ιησού>>!!