Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022

ΑΓΩΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ, ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ!!


 

«Nα έχετε υπ’ όψιν, ότι θα κάνωμε κάτι άλλο. Θα διοργανώσωμε ομάδα κρούσεως, θα πάμε σε αυτοάμυνα, εκεί οδηγούμεθα. Καλή είναι η δημοκρατία, αλλά κατήντησε σκιά. Και σήμερα κυριαρχούν οι απατεώνες και οι λωποδύτες. Σε τέτοιες εποχές ζούμε. Και εσείς θα αναγκασθήτε αργότερα να πάτε σε αυτοάμυνα, να υπερασπίσετε την τιμή και την υπόληψι της οικογενείας σας.

Καταλάβατε;

Και αυτό μας το επιβάλλει και το Σύνταγμα. Είμεθα εντός του Συντάγματος. Τί λέει το Σύνταγμα; Το τελευταίο άρθρο του λέει το εξής:

Όταν κινδυνεύη η Πατρίς, όταν κινδυνεύη η Θρησκεία, όταν κινδυνεύουν τα ιδανικά, και αδρανούν οι εντεταλμένοι και υπάρχη αναρχία, τότε φύλακας του Συντάγματος, φύλακας της ελευθερίας, φύλακας της Θρησκείας είναι ο Λαός!!

Ο ΟΝΤΩΣ ΑΓΑΠΩΝ, «ΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ»!!