Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

ΗΡΩΙΚΕΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ!!

Υπήρξαν ερημίται εις το  Άγιον Όρος, οι οποίοι είχαν εις την εν τω κόσμω βιοτήν μεγάλας κοινωνικάς ή επιστημονικάς θέσεις. Ένας απ’ αυτούς ήτο και ο Καρουλιώτης Ιερομόναχος Παρθένιος, Ρώσσος πρίγκηψ, ο οποίος έζησε κατ’ αρχήν εις το κελλίον Άγιος Νικόλαος Μπουρανζέρη, όπου και εκάρη Μοναχός.
Ήταν γραμματεύς του κελλίου. Κατά την ανοικοδόμησι της Εκκλησίας του, έλαβε μία επιστολή από μία χωρική Ρωσσίδα γυναίκα, η οποία τον ώθησε να ασκητεύση, με σκληρότερη διαμονή και άσκησι, στα Καρούλια.
Ιδού τι έλεγε η επιστολή:

Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ!!