Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΦΝΟΥΣ ΑΓΑΠΗΣ!!


 

«ΚΥΡΙΟΣ … ΤΑΠΕΙΝΟΙΣ… ΔΙΔΩΣΙΝ ΧΑΡΙΝ» (Παροιμ.Γ΄34΄)!!!

Κάποιος Γέροντας, έκανε πολυήμερη νηστεία, δηλαδή ξηροφαγούσε (έτρωγε μόνο ξερό ψωμί και έπινε λίγο νερό),  μία φορά την εβδομάδα και ταυτόχρονα παρακαλούσε τον Θεόν, να του αποκαλύψει την ερμηνεία κάποιου συγκεκριμένου χωρίου της Αγίας Γραφής.

Ο Θεός, όμως, δεν του αποκάλυπτε το νόημα τού ζητουμένου, και οι ημέρες της νηστείας περνούσαν...

Μέχρι που, μετά από κάμποσες ημέρες, λέει ο Γέροντας στον εαυτόν του: