Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

ΩΦΕΛΙΜΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ!!


 

<< Άλλα από τα πάθη είναι σωματικά και άλλα ψυχικά. Τα σωματικά έχουν τις αφορμές τους από το σώμα, τα ψυχικά από τα εξωτερικά πράγματα. Και τα δύο αυτά είδη παθών τα αφανίζουν η αγάπη και η εγκράτεια! Η πρώτη τα ψυχικά, η δεύτερη τα σωματικά!

 Από τα πάθη, άλλα ανήκουν στο θυμικό μέρος της ψυχής, άλλα στο επιθυμητικό. Και τα δύο αυτά είδη κινούνται δια μέσου των αισθήσεων. Και κινούνται τότε, όταν η ψυχή ευρίσκεται έξω από τα όρια της εγκρατείας και της αγάπης.

ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ!!