Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

«ΕΑΝ ΟΥΝ Ο ΥΙΟΣ ΥΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, ΟΝΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΣΕΣΘΕ» (Ιωάνν.Η’36’)!!!

 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΦΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΙΣ, ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΟΥΝΤΟΣ ΝΕΟΥ!!

Κάποτε, ένας πιστός νεαρός, πέρασε μιά κρίση ολιγοπιστίας. Επήγε, λοιπόν, σ’ έναν γέροντα και του είπε:

«Γέροντα, δεν μπορώ πλέον να πιστέψω σε αυτά τα πράγματα που γράφουν τα συναξάρια γιά σατανικά τεχνάσματα, δαιμονικές εμφανίσεις και άλλες τερατολογίες... Μάλιστα, γιά να βεβαιωθώ, επεδίωξα να ιδώ και εγώ τον διάβολο. Έτσι γιά πολλές ημέρες, δεν συμμετείχα στην Θεία Ευχαριστία, δεν Κοινωνούσα, δεν νήστευα, δεν προσευχόμουν και δεν έκανα το Σταυρό μου, ιδιαίτερα πριν κοιμηθώ. Όμως, όχι μόνο δαίμονα δεν είδα, αλλά απολάμβανα τον γλυκύτερο και ειρηνικότερο ύπνο της ζωής μου.

 

Και ο διακριτικός και σοφός γέροντας του απαντά:

Η ΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΑΣ!!!