Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

«ΕΑΝ ΟΥΝ Ο ΥΙΟΣ ΥΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, ΟΝΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΣΕΣΘΕ» (Ιωάνν.Η’36’)!!!

 

«Ἡ ἀληθὴς ἐλευθερία, εἶναι ἡ διαρκὴς διαμονὴ ἐν τῷ Θεῷ!»!!

Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης