Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ!!

 

Κάποιος αδελφός, ερώτησε τον αββά Ησαΐα:

«Πώς πρέπει να ησυχάζει κανείς μέσα στο κελλί του;»

Και αποκρίθηκε ο Γέροντας:

«Το να ησυχάζει κανείς στο κελλί του, σημαίνει, να εκθέτει συνεχώς τον εαυτό του ενώπιον του Θεού και να επιστρατεύει όλη του τη δύναμη, γιά να αντιστέκεται σε κάθε λογισμό, που σπέρνει ο εχθρός, γιατί αυτό σημαίνει αναχώρηση από τον κόσμο»!

Και ξαναρώτησε ο αδελφός:

«Και τί σημαίνει κόσμος, αββά;»

Και απαντά ο αββάς:

Η ΣΩΖΟΥΣΑ ΟΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΤΑΠΕΙΝΩΝ!!