Κυριακή 1 Αυγούστου 2021

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ!!

 

        1. Κορωνίδα και ξεκίνημα γιά την απόκτηση κάθε αρετής είναι η επίμονη προσευχή. Τότε ο Θεός μας δίνει την βοήθειά Του. Κατά την προσευχή, στους αξίους γίνεται μετάδοση της μυστικής ενέργειας του Θεού, που ακούει στο όνομα, ευφροσύνη!
        «Έδωσες», λέει ο Ψαλμωδός, «ευφροσύνη στην καρδιά μου»! Και ο ίδιος ο Κύριος λέει: «Η Βασιλεία των Ουρανών ευρίσκεται μέσα σας»! Το να ευρίσκεται μέσα μας η Βασιλεία, τί άλλο σημαίνει παρά ότι, η Ουράνια ευφροσύνη του Αγίου Πνεύματος φανερώνεται με ενέργεια στις άξιες ψυχές;; Διότι οι άξιες ψυχές, με την ενεργό κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, από εδώ, ήδη, δέχονται τον αρραβώνα και προγεύονται της χαράς και πνευματικής ευφροσύνης, που απολαμβάνουν οι Άγιοι στη Βασιλεία των Ουρανών!!

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΣΙΩΠΗΣ!!