Κυριακή 1 Αυγούστου 2021

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ!!

 

        1. Κορωνίδα και ξεκίνημα γιά την απόκτηση κάθε αρετής είναι η επίμονη προσευχή. Τότε ο Θεός μας δίνει την βοήθειά Του. Κατά την προσευχή, στους αξίους γίνεται μετάδοση της μυστικής ενέργειας του Θεού, που ακούει στο όνομα, ευφροσύνη!
        «Έδωσες», λέει ο Ψαλμωδός, «ευφροσύνη στην καρδιά μου»! Και ο ίδιος ο Κύριος λέει: «Η Βασιλεία των Ουρανών ευρίσκεται μέσα σας»! Το να ευρίσκεται μέσα μας η Βασιλεία, τί άλλο σημαίνει παρά ότι, η Ουράνια ευφροσύνη του Αγίου Πνεύματος φανερώνεται με ενέργεια στις άξιες ψυχές;; Διότι οι άξιες ψυχές, με την ενεργό κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, από εδώ, ήδη, δέχονται τον αρραβώνα και προγεύονται της χαράς και πνευματικής ευφροσύνης, που απολαμβάνουν οι Άγιοι στη Βασιλεία των Ουρανών!!         Κάτι αντίστοιχο εννοεί και ο Θείος Απόστολος, που λέει: «Ο Θεός μας παρηγορεί στις θλίψεις μας, γιά να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε όσους περνούν κάθε είδους θλίψεις, με την παρηγοριά που παίρνουμε οι ίδιοι από τον Θεόν».
        Αλλά και το ρητό: «Η καρδιά μου και η σάρκα μου αναγαλλίασαν στη παρουσία του ζώντος Θεού», άλλα και άλλες παρόμοιες ρήσεις, υπαινίσσονται την ενεργό ευφροσύνη και παρουσία του Αγίου Πνεύματος!!
        2. Όσο μεγαλύτερο από τα άλλα είναι το έργο της προσευχής, τόσο περισσότερο το πολεμάει ο σατανάς. Γι’ αυτό, ο προσευχόμενος χρειάζεται πολλή νήψη (=πνευματική επαγρύπνηση) και να παρουσιάζει κάθε ημέρα περισσοτέρους καρπούς αγάπης και ταπεινοφροσύνης και απλότητας και αγαθότητας, καθώς θα παραμένει καρτερικά στη προσευχή. Οι καρποί αυτοί, θα κάνουν φανερή την προκοπή του στα Θεία και θα παρακινούν και τους άλλους στον ίδιο Θείο ζήλο.

Μελέτημα 5ον
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.