Κυριακή 16 Ιουλίου 2023

«ΕΙΤΕ ΤΙ ΠΟΙΕΙΤΕ...» (Α’ Κορινθ.Ι’31’)!!!


 

«Τα χείλη σας, να είναι χείλη επαίνων!

Το στόμα σας, όργανο ψαλμωδίας του Θεού!

Ο νους σας, να σκέπτεται τα Επουράνια!

Και τα χέρια σας, να κάνουν έργα ευσεβή!»!!

Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης