Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ, ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ!!


Αν ατακτήσουν κάποιοι μαθητές, χωρίς να κοιτάς αυτούς, με καλωσύνη να πεις:

«Ε, παιδιά, εδώ ήλθαμε να μάθουμε γράμματα, όχι να μιλάμε».

Μην τα μαλώνεις φανερά...