Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΔΑΝΤΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ!!!

 

<< Σε τί λοιπόν συνίσταται η ρίζα της πραγματικής Πίστεως;

Πριν απ’ όλα, οφείλουμε να πούμε ότι, το θέμα αυτό είναι πρωτίστως έργο των γονέων,  δηλαδή, των πατέρων και των μητέρων. Εάν οι γονείς έρχονται προς συνεύρεση διά την σύλληψη ενός νέου ανθρώπου με την σοβαρότητα και με την συνείδηση ότι, το μέλλον να συλληφθή έμβρυο, είναι πραγματικά υιός ανθρώπου και "κατ’ εικόνα του Υιού του Ανθρώπου", δηλαδή του Χριστού, τότε προετοιμάζονται γιά την πράξη αυτή (πνευματικά) και δεν ενεργούν όπως συνήθως...

Εάν οι πατέρες και οι μητέρες γεννούν παιδιά συναισθανόμενοι την άκρα σπουδαιότητα του έργου αυτού, τότε τα παιδιά τους θα γεμίζουν από Πνεύμα Άγιο, ήδη από την κοιλιά της μητέρας! Και η πίστη στον Θεό, τον Δημιουργό των απάντων, ως προς τον Μόνο Αληθινό τους Πατέρα, θα είναι γι’ αυτά φυσική, και καμμία επιστήμη δεν θα μπορέσει να κλονίσει την πίστη αυτή, διότι «το γεννώμενον εκ του Πνεύματος πνεύμα έστιν»!!>>!

Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ του Έσσεξ (1896-1993)