Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

ΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ!!


 

«Μη συνηθίζεις να κουβεντιάζεις γιά πράγματα,

που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια,

σαν να τα έχεις δει.

Μην βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνα,

που έχεις μόνο ακούσει.

Συνήθιζε τη γλώσσα σου να λέει πάντα αλήθεια»!!

Άγιος Ησαΐας ο Αναχωρητής