Κυριακή 24 Απριλίου 2022

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΕΟΡΤΑΖΟΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗΦΟΡΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ!!!

 

Η θριαμβευτική ιαχή, «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ», πλημμυρίζει με χαρά και ευεξία όλους τους πιστούς Χριστιανούς, επειδή γνωρίζουν ότι, η Ανάστασις του Κυρίου Ιησού, εσήμανε το οριστικό τέλος του θανάτου!!!

Ως εκ τούτου, όλοι συμψάλλομε την μεγάλη αυτή ημέρα τον πανηγυρικό παιάνα, με έκδηλα αισθήματα  υπερβαλλούσης χαράς, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού:

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον, τόν μόνον εὐλογητόν τῶν πατέρων Θεόν καί ὑπερένδοξον»!!!

(Τροπάριον, εκ της Ζ΄ ωδής, του κανόνος της ημέρας του Πάσχα)!!!

 

"Δρομοκήρυξ"