Σάββατο 23 Απριλίου 2022

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ΕΟΡΤΑΖΟΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ!!!

 

Ο Κύριος, όταν κατήλθε εις τον Άδη, κατέλυσε το κράτος του θανάτου και του διαβόλου!!!

Συγχρόνως, απελευθέρωσε από τα δεσμά του θανάτου, όλους τους μέχρι τότε κεκοιμημένους που επίστευσαν εις Αυτόν!!!

Συμφώνως προς την Θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, παραμένοντας μέχρι της Κυριακής της Αναστάσεως εις τον Άδη, έδωσε την ευκαιρία εις όλους τους απ’ αιώνος κεκοιμημένους να Τον ιδούν, να Τον ακούσουν και να πιστεύσουν εις Αυτόν!!!

Όσοι το έπραξαν, τους ανέστησε μαζί Του την Μεγαλώνυμη ημέρα της Κυριακής της Αναστάσεως!!!

 

"Δρομοκήρυξ"