Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΒΛΑΣΦΗΜΩΝ.

 

«Ποιοί βλασφημούν κατά του Αγίου Πνεύματος;

-Όσοι αρνούνται τη Χάρη του Θεού, την Θεία ευσπλαχνία Του, τη Φιλανθρωπία Του και την Πρόνοιά Του...

-Όσοι περιφρονούν τον Θείο Νόμο...

-Όσοι αρνούνται τις ενέργειες του Άγιου Πνεύματος και αποδίδουν αυτές σε άλλες (σκοτεινές) δυνάμεις...

-Όσοι αρνούνται τις δωρεές και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος...

Οι Φαρισαίοι βλασφημούσαν κατά του Αγίου Πνεύματος όταν έλεγαν ότι:

“Ούτος ουκ εκβάλλει τά δαιμόνια, ει μή εν τω Βεελζεβούλ, άρχοντι των δαιμονίων” (Ματθ. ΙΒ΄24΄)!!!

-Όσοι έχουν περισσή πεποίθηση στην Ευσπλαγχνία (μόνο) του Θεού και αρνούνται τη Δικαιοσύνη Του...

-Όσοι δεν έχουν καμμιά ελπίδα στον Θεό (δηλαδή, όσοι έπαψαν να ελπίζουν στον Θεό και απελπίσθηκαν)...

-Όσοι αθετούν την πίστη στον Υιό του Θεού, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό...

-Όσοι πολεμούν την Αλήθεια και τη Δικαιοσύνη...

-Οι κακόδοξοι (αιρετικοί) πού καταδιώκουν την Ορθόδοξη Εκκλησία...

-Οι απεγνωσμένοι (δηλαδή, όσοι κυριεύθηκαν τελείως από την απελπισία και αρνούνται την Παντοδυναμία, την Φιλανθρωπία, την Αγαθότητα και την Πρόνοια τού Θεού)...»!!

 

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως (1846-1920)