Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023

ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΦΟΒΟΥ!!!

«Όποιος αποφασίσει να ζήσει πνευματική ζωή, πρώτα απ’ όλα πρέπει να αποκτήσει τον φόβο του Θεού, που είναι η Αρχή της Σοφίας!! Στον νου του, ας είναι πάντα τυπωμένα τα προφητικά λόγια: «Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε Αὐτῷ ἐν τρόμῳ» (Ψαλμ. Β΄11΄)!!!

Ο άνθρωπος αυτός, πρέπει να αντιμετωπίζει με πολλή προσοχή και ευλάβεια κάθε τί ιερό. Αν όμως ζει με αμέλεια, τότε θα επαληθευθή ο προφητικός λόγος: «Ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς» (Ιερεμ. ΛΑ΄10΄)!!!

Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι η θάλασσα, η καρδιά δηλαδή, με τους λογισμούς και τις επιθυμίες, πρέπει να καθαρισθή και είναι μεγάλη και ευρύχωρη... «Ἐκεῖ ἑρπετά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων» (Ψαλμ. ΡΓ΄25΄)!!! Δηλαδή, μέσα σ’ αυτήν, την καρδιά-θάλασσα, φωλιάζουν λογισμοί μάταιοι, ψεύτικοι και ακάθαρτοι, γεννήματα των πονηρών πνευμάτων...

Όταν ο αγωνιστής διατηρεί τις εντολές, σε κάθε έργο του, θα είναι δυνατός, και όλα τα έργα του θα γίνωνται πάντα καλά! Θα τα κάνει όλα καλά, από φόβο και αγάπη προς τον Θεόν! Τον διάβολο δεν πρέπει να τον φοβάται! Όποιος φοβάται τον Θεόν, κατανικά τον διάβολο! Γι’ αυτόν ο διάβολος είναι ανίσχυρος! «Τὸν Θεὸν φοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φύλασσε» (Εκκλ. ΙΒ΄13΄)!!!

Υπάρχουν δύο μορφές Θείου φόβου:

Κατά την πρώτη, επειδή φοβάσαι τον Θεόν, δεν κάνεις το κακό!!

Και κατά την δεύτερη, επειδή φοβάσαι τον Θεόν, κάνεις το καλό!!

Κανείς όμως δεν μπορεί να αποκτήσει τον Θείο φόβο, αν δεν ελευθερωθή από όλες τις βιοτικές μέριμνες!! Τότε ο νους κινείται από τον φόβο του Θεού και ελκύεται στην Αγάπη της Αγαθότητός Του!»!!!


Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ (1759-1833)