Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΡΘΩΣ, Ο ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣ!!

«Μην έχεις εκτίμηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και την κρίση σου, αλλά να προσκολλάσαι σ’ εκείνον που είναι κατά Θεόν δίκαιος και συμπεριφέρεται σωστά»!!

 

Όσιος Ποιμήν (340-450).

 

          Αυτός ο εμπνευσμένος λόγος, αποτελεί την ευλογημένη αρχή της πνευματικής ζωής και βοηθεί τον άνθρωπο, ταπεινά να δέχεται την διδασκαλία και την εν γένει παιδαγωγία των εμπείρων πνευματικών διδασκάλων και συγχρόνως, να ακολουθή το παράδειγμά των!

          Κατ’ αυτόν τον τρόπον, καλλιεργείται και ζωογονείται σωστά η ψυχή, και σιγά-σιγά ο άνθρωπος σταθεροποιείται, εξελίσσεται και ανεβαίνει με ασφάλεια τα πνευματικά σκαλοπάτια προς την τελειότητα!