Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021

ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ!

1. Όπως κάποιος, που θέλει να βεβαιωθή γιά τη σωφροσύνη της γυναίκας του, πηγαίνει σ’ αυτήν νύχτα σαν ξένος, και αν δει ότι τον διώχνει, χαίρεται που είναι απλησίαστη και την επιδοκιμάζει, έτσι πρέπει και εμείς να είμασθε επιφυλακτικοί στις επισκέψεις των νοερών δυνάμεων. Γιατί, όπως λέει ο Απόστολος, γνωρίζει ο σατανάς να μετασχηματίζεται σε φωτεινό άγγελο γιά να εξαπατήσει... Αλλά, και όταν παρουσιασθή με «λαμπρή εμφάνιση», δεν μπορεί να δώσει αγαθή ενέργεια παρά μόνο ταραχή, και από αυτό φανερώνεται το ψεύτικο προσωπείο του. Δηλαδή, δεν μπορεί να δώσει, αγάπη στον Θεό ή στον πλησίον, πραότητα, ταπείνωση, χαρά, ειρήνη, καθαρότητα λογισμών, μίσος κατά του κοσμικού φρονήματος, ανάπαυση πνευματική, επιθυμία  των Ουρανίων, και να καταστείλει τις ηδονές και τα πάθη. Όλα αυτά τα καλά επιτυγχάνονται, μόνο όταν ενεργεί η Θεία Χάρις. Αντίθετα, η έπαρση και η υψηλοφροσύνη είναι τα «χαρίσματα» του σατανά. Από την ενέργεια λοιπόν θα καταλάβεις, αν το φως που έλαμψε στην ψυχή σου, είναι από τον Θεό ή από τον σατανά. Έτσι και η ψυχή μπορεί, να διακρίνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τα φαντάσματα του σατανά, αν έχει δυνατή διάκριση!

2. Εκείνος που θέλει να μπει από τη στενή πύλη στο σπίτι του ισχυρού διαβόλου και να αρπάξει τα σκεύη του, δεν πρέπει να επιθυμεί τη μαλθακότητα, αλλά να θυμάται πάντοτε Εκείνον, που είπε ότι: «Σάρκα και αίμα δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού». Πώς πρέπει να ενδυναμωθούμε από το Άγιο Πνεύμα; Ο Απόστολος λέει ότι: «Η Σοφία του Θεού θεωρείται μωρία από τους ανθρώπους». Επίσης και ο Προφήτης λέει: «Είδα τον Υιό του ανθρώπου και η μορφή Του ήταν χωρίς καμμιά τιμή, καταφρονεμένη όσο κανενός άλλου ανθρώπου». Πρέπει λοιπόν εκείνος που θέλει να γίνει υιός του Θεού, να υποστή πρώτα την ίδια ταπείνωση, να θεωρηθή μωρός και άτιμος, να μην αποστρέφει το πρόσωπό του από φτυσίματα, να μην κυνηγάει ούτε δόξα, ούτε ομορφιά ή κάτι παρόμοιο αυτού του κόσμου, να μην έχει, πού να γείρει το κεφάλι του, να ονειδίζεται και να εξουθενώνεται, να τον έχουν όλοι στην περιφρόνηση και τον παραγκωνισμό, να αντιμετωπίζει κρυφό και φανερό πόλεμο. Και τότε, ο Ίδιος ο Υιός του Θεού, Εκείνος που είπε, «θα κατοικήσω μέσα σας και θα βαδίσω μαζί σας», θα φανερωθή στην καρδιά του και θα του δώσει δύναμη και ισχύ, ώστε να δέσει τον ισχυρό και να αρπάξει τα σκεύη του, και να πατήσει πάνω στα φαρμακερά φίδια, την ασπίδα και τον βασιλίσκο, και πάνω σε σκορπιούς και κάθε σκοτεινή δύναμη του εχθρού.

Μελέτημα 12ον
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.