Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΣ, ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΜΕΝΙΟΥ!!

 

«Ο Θεός τα θέλει όλα και όχι ό,τι περισσεύει!»!!

Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης