Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

«ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΜΕΝ ΘΕΟΥ, ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΔΕ ΧΡΙΣΤΟΥ» (Ρωμ. Η’17’)!!!


 

«Μακάριοι, όσοι ζουν στο Φως του Χριστού αδιάκοπα, γιατί αυτοί τώρα και στους ατελευτήτους αιώνες, θα είναι αδελφοί και συγκληρονόμοι Του»!!

Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος