Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑΙ ΑΠΟΛΑΒΑΙ, ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΜΟΧΘΟΥ!!


 

«Δεν πίνει κανείς ευχάριστα,

 εάν δεν διψάσει πρώτα.

 Ούτε τρώει ευχάριστα αν δεν πεινάσει.

 Ούτε κοιμάται μ’ ευχαρίστηση

 αν δεν νυστάξει πολύ.

 Αλλά και ούτε χαίρεται πραγματικά,

 εάν πρωτύτερα δεν λυπηθή.

 Έτσι, ούτε τα αιώνια αγαθά θα απολαύσωμε

 αν δεν καταφρονήσωμε τα πρόσκαιρα

 και ολιγοχρόνια»!!

 

Μέγας Αντώνιος