Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

ΤΟ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΨΥΧΟΦΘΟΡΟΝ ΑΓΧΟΣ.

«Εσείς οι εκπαιδευτικοί, μυστικά, χωρίς να το καταλαβαίνετε, μεταδίδετε στα παιδιά το άγχος και τα επηρεάζετε… Τί λέμε; “Και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα!”»!!!.

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης