Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΝΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ!!!


 

«Πάντα και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στις πιο δύσκολες,

θα πρέπει να έχετε κατά νουν, το ιερό δίδαγμα του Χριστού:

“Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιῆτε αὐτοῖς”

(Ματθ.Ζ΄12΄)!!!»!!

Πατριάρχης Σερβίας Παύλος