Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

«ΣΤΑΥΡΕ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΟΥ»!!!

 


     Η σημερινή μεγάλη ημέρα, αντιστοιχεί εις την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή!
    Η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία μας σοφά ώρισε σαράντα ημέρες μετά την Μεταμόρφωσιν να εορτάζεται η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού!


    Και αυτό διότι, το εκούσιον Πάθος και η Σταύρωσις του Κυρίου έλαβαν χώρα, τόσες περίπου ημέρες μετά την Αγίαν Μεταμόρφωσιν!

 
    Προσκυνώντας τον Τίμιο Σταυρό, πιστεύομε απολύτως ότι, προσκυνούμε λατρευτικώς τον Κύριό μας, που επάνω εις Αυτόν εξήλειψε τας αμαρτίας μας και κατήργησε το κράτος του διαβόλου. 


   Επομένως προσκυνώντας το Ζωοποιόν Ξύλον, με βαθεία πίστι και μετάνοια και ταπείνωσι, ανερχόμεθα την ευλογημένη σκάλα που οδηγεί από την γη εις τον Ουρανό!!