Κυριακή 18 Ιουνίου 2023

Η ΤΡΙΠΛΗ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΣ!!!


 

Η καθαρότης του ανθρώπου διακρίνεται:

α) Στην καθαρότητα του σώματος, δηλαδή στην αποφυγή και στην προφύλαξη από όλες τις σωματικές ηδονές!

β) Στην καθαρότητα της ψυχής, δηλαδή στην απελευθέρωση από κάθε εσωτερικό δεσμό με τα πάθη, τα όποια εμφωλεύουν στον νου αλλά και στην καρδιά!

γ) Και στην  καθαρότητα  του  νου,  στην  οποία  φθάνουν  μόνο  οι  τέλειοι, οι οποίοι αξιώνονται της αποκαλύψεως Θείων Μυστηρίων!

Γέρων Κλεόπας Ηλιέ ο Ρουμάνος