Κυριακή 18 Ιουνίου 2023

ΩΡΑΙΟΤΑΤΗ ΚΑΙ ΟΛΟΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ!!

 

«Ποίος ηξεύρει, αδελφοί μου, να μου ειπή:

O ήλιος φωτεινός είναι ή σκοτεινός;

Μου φαίνεται όλοι σας το γνωρίζετε, ότι είναι φωτεινός και  τα  πάντα  φωτίζει. Είναι  όμως  μερικά  ζώα  οπού  τα  λέγουν νυχτερίδες,  και  άλλα  κουκουβάγιες,  και  όταν βγη  ο  ήλιος, θαμβώνονται και σκοτίζονται και δεν βλέπουν, και όταν νυκτώση, τότε βλέπουν.

Έτσι είναι και εις τα Άχραντα Μυστήρια. Τον καλόν τον  φωτίζουν  και  τον  κάμνουν  ωσάν  Άγγελον! Ενώ τον αμαρτωλόν τον  σκοτίζουν  και  τον  κάμνουν  ωσάν  τον διάβολον...

Καθώς  και  η  φωτιά, όλα  τα  πράγματα  δεν  τα  καίει. Μάλιστα, το χρυσάφι το λαμπρύνει και το καθαρίζει, και τα άλλα πράγματα τα καίει.  Λοιπόν,  ας  γίνωμεν  και  ημείς μάλαμα  να καθαρισθώμεν, και όχι ξύλα να καιώμεθα»!!

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

 «Διδαχή Δ΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».